กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์
กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พื้นที่ให้ให้บริการ

จองห้องประชุม

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ระบบบริหารรายได้

ระบบสำหรับบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

ประเมินผู้ประกอบการ

ระบบสารสนเทศเพื่อประเมินผู้ประกอบการออนไลน์

ประกาศข่าว

อ่านข่าวทั้งหมด