:: กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University ::

 

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง เขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 4/2558 จำนวน 10 รายการ 2015-01-19 16:39:51


304

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 3 จำนวน 3 รายการ (ศูนย์อาหารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ) 2014-11-12 10:45:56


203

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่แต่งหน้าปริญญาบัตร เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครั้งที่2) ประจำปีพุทธศักราช 2557 2014-11-11 14:33:36


233

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมเพื่อรับสิทธิ์ใช้พื้นที่จำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุธศักราช 2557 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557 2014-11-07 14:06:38


82

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 7 รายการ 2014-11-07 14:01:38


132

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่แต่งหน้ารับปริญญา เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2557 2014-10-06 11:03:50


168

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2557 จำนวน 8 รายการ 2014-10-06 10:53:22


134

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการพื้นที่งานจำหน่ายสินค้าและตลาดนัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 2 รายการ 2014-10-03 09:27:06


124

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง เขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 5/2557 จำนวน 8 รายการ 2014-08-25 09:49:54


202

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในศูนย์อาหารศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 3 จำนวน 3 รายการ 2014-08-05 13:36:25


161

พื้นที่ให้บริการ
ตลาดน้อย :: โดม 1 และ โดม 2
ตลาดน้อย :: โซน A ตลาดน้อย
ตลาดน้อย :: โซน B ข้าวราดแกง/ข้าวมันไก่/ขาหมู/สุกี้/ผัดไทย
ตลาดน้อย :: โซน C ปิ้งย่าง
ตลาดน้อย :: โซน D ทอด
ตลาดน้อย :: โซน E อาหารบรรจุถุง/อาหารอิสาน/ส้มตำ/ยำ/ลูกชิ้น
ตลาดน้อย :: โซน F เครื่องดื่ม/น้ำปั่น/น้ำดื่ม/ผลไม้แช่เย็น
ตลาดน้อย :: โซน G เบเกอร์รี่/ขนมหวาน/ขนมไทย
ตลาดน้อย :: โซน H ผลไม้สด
ตลาดน้อย :: โซน I พวงมาลัย/กุญแจ
ตลาดน้อย :: โซน กิ๊ฟช็อป
ตลาดน้อย :: ซุ้มต้นแบบ
พื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์
ศูนย์อาหาร พลาซ่า ร้านค้าตามหน่วยงาน ศูนย์อาหารย่อย ล๊อคตลาดนัดคลองถม
ระบบบริหารรายได้ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
:: พัฒนาโดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม fin.msu.ac.th wisanu.k(At)msu.ac.th ::