:: กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University ::

 

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการพื้นที่งานจำหน่ายสินค้า ต้อนรับเปิดภาคเรียน 1/2558 2014-07-17 09:34:51


189

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า (ห้อง D8,D10,D18) ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2557 จำนวน 3 รายการ 2014-07-04 11:21:50


224

คู่มือการใช้งานระบบบริหารรายได้(ผู้ประกอบการ) 2014-06-23 10:19:18


194

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า (ห้อง C3,D8,D9,D10) ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2557 จำนวน 4 รายการ 2014-06-04 10:27:37


193

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2557 จำนวน 4 รายการ 2014-05-08 14:15:08


234

การลดค่าบริหารจัดการพื้นที่ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2557 2014-03-14 09:35:43


264

พื้นที่ให้บริการ
ตลาดน้อย :: โดม 1 และ โดม 2
ตลาดน้อย :: โซน A ตลาดน้อย
ตลาดน้อย :: โซน B ข้าวราดแกง/ข้าวมันไก่/ขาหมู/สุกี้/ผัดไทย
ตลาดน้อย :: โซน C ปิ้งย่าง
ตลาดน้อย :: โซน D ทอด
ตลาดน้อย :: โซน E อาหารบรรจุถุง/อาหารอิสาน/ส้มตำ/ยำ/ลูกชิ้น
ตลาดน้อย :: โซน F เครื่องดื่ม/น้ำปั่น/น้ำดื่ม/ผลไม้แช่เย็น
ตลาดน้อย :: โซน G เบเกอร์รี่/ขนมหวาน/ขนมไทย
ตลาดน้อย :: โซน H ผลไม้สด
ตลาดน้อย :: โซน I พวงมาลัย/กุญแจ
ตลาดน้อย :: โซน กิ๊ฟช็อป
ตลาดน้อย :: ซุ้มต้นแบบ
พื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์
ศูนย์อาหาร พลาซ่า ร้านค้าตามหน่วยงาน ศูนย์อาหารย่อย ล๊อคตลาดนัดคลองถม
ระบบบริหารรายได้ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
:: พัฒนาโดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม fin.msu.ac.th wisanu.k(At)msu.ac.th ::