:: กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University ::

 

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดพื้นที่ให้บริการจำหน่ายดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 2020-11-23 10:35:44


1266

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 9/2563 จำนวน 9 รายการ 2020-09-09 17:17:10


836

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 8/2563 จำนวน 14 รายการ 2020-07-15 11:06:30


1569

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 7/2563 จำนวน 8 รายการ (อาคารโภชนาการและโรงอาหาร โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์) 2020-06-12 13:53:16


369

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ีอง คัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าเขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 6/2563 จำนวน 5 รายการ (โรงเรียนอาหาร โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม ครั้งที่ี2) 2019-11-11 10:17:12


1871

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ีอง คัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 5/2563 (ร้านกาแฟสด เครื่องดื่ีมทั่วไปและอาหารว่าง) 2019-11-11 10:06:25


1550

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ีอง คัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าเขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 4/2563 จำนวน 1 รายการ(ภายใต้เครื่ีองหมายการค้าของบริษัทแอปเปิ้ล อิงค์ (Apple inc) 2019-11-11 09:56:52


1349

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 รายการ (กรณี ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ) 2019-10-18 10:53:14


1433

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้า เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 2 /2563 จำนวน 12 รายการ 2019-10-09 14:21:32


1902

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ีอง เปลี่ยนแปลงประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2019-09-30 16:12:11


1290

พื้นที่ให้บริการ
ตลาดน้อย :: โดม 1 และ โดม 2
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน A ตลาดน้อย
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน B ข้าวราดแกง/ข้าวมันไก่/ขาหมู/สุกี้/ผัดไทย
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน C ปิ้งย่าง
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน D ทอด
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน E อาหารบรรจุถุง/อาหารอิสาน/ส้มตำ/ยำ/ลูกชิ้น
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน F เครื่องดื่ม/น้ำปั่น/น้ำดื่ม/ผลไม้แช่เย็น
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน G เบเกอร์รี่/ขนมหวาน/ขนมไทย
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน H ผลไม้สด
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน I พวงมาลัย/กุญแจ
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน กิ๊ฟช็อปและสินค้าทั่วไป
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: ซุ้มต้นแบบ
พื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์
ศูนย์อาหาร พลาซ่า ร้านค้าตามหน่วยงาน ศูนย์อาหารย่อย ล๊อคตลาดนัดคลองถม
ระบบบริหารรายได้ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
:: พัฒนาโดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม fin.msu.ac.th wisanu.k(At)msu.ac.th ::