ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย ห้องฟิตเนส จำนวน 1 ชุด (กองกิจการนิสิต) เงินรายได้ปี 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64047419133
หน่วยงาน  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 4 สิงหาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย ห้องฟิตเนส จำนวน 1 ชุด (กองกิจการนิสิต) เงินรายได้ปี 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64047419133
หน่วยงาน  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย ห้องฟิตเนส จำนวน 1 ชุด (กองกิจการนิสิต) เงินรายได้ปี 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64047419133
หน่วยงาน  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 3 กันยายน 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย ห้องฟิตเนส จำนวน 1 ชุด (กองกิจการนิสิต) เงินรายได้ปี 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64047419133
หน่วยงาน  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 3 กันยายน 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับคัดเลือก

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย ห้องฟิตเนส จำนวน 1 ชุด (กองกิจการนิสิต) เงินรายได้ปี 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64047419133
หน่วยงาน  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา W2
ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP