ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์บรรพชีวินวิทยาและธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64097580712
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP