ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64097384181
หน่วยงาน  สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64097384181
หน่วยงาน  สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64097384181
หน่วยงาน  สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับคัดเลือก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
Project ID (eGP) 64097384181
หน่วยงาน  สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา W2
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2564
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP