ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางเดินรอบสระน้ำคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน  กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/dwnt/view-pdf-file?templateId=fe25f3c7-46ea-47c4-96ad-b27301fe48de