ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน จำนวน 29 รายการ ของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2566
เอกสารประกอบ ประกาศขายทอดตลาด 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf