ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดริดสีดวงทวาร ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017142428
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=65017142428&itemNo=0&fileName=65017142428_25650113104104_2.zip

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดริดสีดวงทวาร ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017142428
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9965AttachServ?projectId=65017142428&fileName=pricebuild_2010900015_65017142428.zip

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดริดสีดวงทวาร ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017142428
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65017142428&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับคัดเลือก

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดริดสีดวงทวาร ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด (คณะแพทยศาสตร์) งปม.65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017142428
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา W2
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=65017142428&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=2