ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ระบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง (คณะแพทยศาสตร์) งปม. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017141720
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ระบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง (คณะแพทยศาสตร์) งปม. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017141720
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ระบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง (คณะแพทยศาสตร์) งปม. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65017141720
หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP