ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน (MSU FARM STORE) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65097233292
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน (MSU FARM STORE) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65097233292
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน (MSU FARM STORE) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65097233292
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน (MSU FARM STORE) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65097233292
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP