ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 เครื่อง (คณะแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127017368
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 เครื่อง (คณะแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127017368
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 เครื่อง (คณะแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127017368
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2565
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้า

ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 เครื่อง (คณะแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
Project ID (eGP) 65127017368
หน่วยงาน  กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการจัดหา D2
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP