:: กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University ::

 

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ให้บริการ
ตลาดน้อย :: โดม 1 และ โดม 2
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน A ตลาดน้อย
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน B ข้าวราดแกง/ข้าวมันไก่/ขาหมู/สุกี้/ผัดไทย
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน C ปิ้งย่าง
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน D ทอด
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน E อาหารบรรจุถุง/อาหารอิสาน/ส้มตำ/ยำ/ลูกชิ้น
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน F เครื่องดื่ม/น้ำปั่น/น้ำดื่ม/ผลไม้แช่เย็น
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน G เบเกอร์รี่/ขนมหวาน/ขนมไทย
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน H ผลไม้สด
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน I พวงมาลัย/กุญแจ
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน กิ๊ฟช็อปและสินค้าทั่วไป
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: ซุ้มต้นแบบ
พื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์
ศูนย์อาหาร พลาซ่า ร้านค้าตามหน่วยงาน ศูนย์อาหารย่อย ล๊อคตลาดนัดคลองถม
ระบบบริหารรายได้ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
:: พัฒนาโดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม fin.msu.ac.th wisanu.k(At)msu.ac.th ::