:: กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University ::

 

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 21 รายการ 2023-11-03 15:09:45


2792

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คัดเลือกและเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงอาหารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ เขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 2 ปี 2566 จำนวน 8 รายการ 2023-09-07 16:09:52


4803

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาการคัดเลือกและเสนอราคาค่าธรรมเนียม เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 1 ปี 2566 จำนวน 18 รายการ 2023-05-26 11:13:50


23

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 18 รายการ 2023-04-19 09:19:03


31

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจาณาคัดเลือก และเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการ้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง เขตพื้นที่นาสีนวน และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 31 รายการ 2022-10-25 18:13:17


57

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง เขตพื้นที่นาสีนวน และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 31 รายการ 2022-09-16 11:22:08


90

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจาณาคัดเลือก และเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการ้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 19 รายการ 2022-07-22 12:00:41


648

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกและเรียกเสนอราคาค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เพื่อประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 19 รายการ 2022-05-31 16:16:36


406

พื้นที่ให้บริการ
ตลาดน้อย :: โดม 1 และ โดม 2
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน A ตลาดน้อย
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน B ข้าวราดแกง/ข้าวมันไก่/ขาหมู/สุกี้/ผัดไทย
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน C ปิ้งย่าง
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน D ทอด
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน E อาหารบรรจุถุง/อาหารอิสาน/ส้มตำ/ยำ/ลูกชิ้น
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน F เครื่องดื่ม/น้ำปั่น/น้ำดื่ม/ผลไม้แช่เย็น
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน G เบเกอร์รี่/ขนมหวาน/ขนมไทย
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน H ผลไม้สด
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน I พวงมาลัย/กุญแจ
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: โซน กิ๊ฟช็อปและสินค้าทั่วไป
โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) :: ซุ้มต้นแบบ
พื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์
ศูนย์อาหาร พลาซ่า ร้านค้าตามหน่วยงาน ศูนย์อาหารย่อย ล๊อคตลาดนัดคลองถม
ระบบบริหารรายได้ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
:: พัฒนาโดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม fin.msu.ac.th wisanu.k(At)msu.ac.th ::