ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2566
เอกสารประกอบ ลิงค์เอกสารประกอบจาก EGP
https://process5.gprocurement.go.th/egp-template-service/dwnt/view-pdf-file?templateId=1d03c130-c673-4bae-bc70-a0cde15177d8